Kui kinnistul on mitu kaasomanikku, siis palume enne kava tellimist neid teavitada, et vältida mitme metsamajanduskava samaaegset tellimist

Kinnistu andmed
Katastriüksuste andmed
Kinnistu omaniku andmed
Tellija andmed
Katastriüksuste andmed
Tähtaeg ja tööde üleandmine