Hinnakalkulaator

Esita kava tellimus elektrooniliselt

Metsainventeerimiseks, inventeerimisandmete kandmiseks metsaregistrisse ja metsamajandamiskava koostamiseks saada Metsabüroole avaldus e-kirjaga: info@metsabyroo.ee või tavapostiga: Järvevana tee 9, 11314 Tallinn.

Avalduses näita ära:

  • kinnistu nimi
  • kinnistu andmed (katastriüksuse number(id), kinnistu number)
  • kinnistu asukoht: maakond, vald
  • omaniku ja tellija nimi
  • omaniku ja tellija kontaktandmed: telefon, e-post, postiaadress
  • tööde valmise võimalik tähtaeg (45 või 15 päeva)
  • muu informatsioon, mida soovite täpsustada

Konkreetse hinnapakkumise või lisainfo saamiseks võtke meiega ühendust tel 61 090 61.