Metsanduslik nõustamine seisneb väheste metsanduslike teadmistega metsaomanikele soovituste andmises metsade majandamiseks ja metsaga tehtavateks tehinguteks, konsultatsioonide andmises metsandust mitte tundvatele spetsialistidele metsandust puudutavate probleemide korral.