Miks erineb kavas olev metsamaa pindala katastriplaanil olevast?

Maaüksuse kandmisest maakatastrisse võib olla juba möödunuid aastaid. Loodus teadupärast on aga pidevalt muutuv, mõnes kohas tekib metsa juurde (looduslik uuenemine), teises kohas võivad aga kahjustused (näiteks üleujutus) vähendada metsamaa pindala. Metsainventeerimise käigus täpsustame metsamaa piire nii olemasolevate kaartide ja aerofotode abil kui ka looduses üle kontrollides.

Metsamaa pindala arvutame eraldiste piiride alusel spetsiaalset kaarditarkvara kasutades, eraldiste pindalade summa ongi metsamaa pindala. Metsamaa pindalast arvutame maha eraldisi läbivad laiemad trassid, liinid, jõed, kraavid, teed jne. Selle kõige koosmõju tulemusena on tõesti üsna sageli metsamaa pindala erinev katastris märgitust.

Miks on talvine töö keerulisem ja aeganõudvam?

Talvel on päevavalguse aeg märgatavalt lühem, seetõttu jääb metsakorraldaja tööaeg metsas tunduvalt lühemaks ja inventeeritud saab vähem hektareid. Samuti takistab lumikate liiklumist ja sõiduvahendiga ei pääse kõikidele metsatükkidele lähedale. Seega talvel on metsakorraldamine tunduvalt keerulisem ja metsaomanikul on mõistlik tellimus juba varakult vormistada, et metsainventeerimise välitöö saaks ikka suvisel perioodil ära teha.