Digikaardid

Digitaalseid kaarte läheb tänapäeval vaja kõikvõimalikes eluvaldkondades. Teeme tellija kaartidest digitaalse vektorkaardi vastavalt etteantud spetsifikatsioonile. Vajadusel kaardiandmete edasine töötlemine või juba tellija toodud kaardikihtide töötlemine.

Seinakaardid

Selline kaart sobib paigutamiseks seinale või stendile. Lähtuvalt tellija soovidest kaardi sisu, mõõtkava, suuruse jm. näitajate osas koostame ja kujundame trükifaili. Peale kujunduse kooskõlastamist tellijaga laseme teha väljatrüki trükikojas kas PVC-le, PVC – või KAPA plaadile.

Seni tehtud kaardid on olnud järgmise sisuga:

  • Eesti või maakonna ulatusega, omanikule kuuluvate kinnistute paiknemise kaart
  • Metskonna metsade kaart
  • Jahipiirkonna kaart, sageli aerofoto taustaga.

Eesti kaart PVC plaadil

Aerofoto taustaga jahipiirkonna kaart PVC plaadil

Riidele kleebitud volditavad kaardid

Tavaliselt mõõtkavas 1:5 000 – 1:30 000 koosatud kaardid mingi piirkonna kohta. Kaart koosneb lõikelehtedest, millede suurus on 28x19cm, mis on üsna lähedane A4 formaadis lehele. Vajadusel saab kaardi kiletada, mis teeb ta vastupidavaks välitingimustele. Sellised kaardid on eeskätt kasulikud orienteerumisel, tööde organiseerimisel vm. eesmärkidel.

Kleebitud ja kiletatud volditav jahipiirkonna aerofotoplaan

Volditav metsandiku puistuplaan