Metsade majandamisel saame omanikele abiks olla järgmistes töödes-tegemistes:

  • Raielangi mahamärkimine. Saame aidata omanikke, kes soovivad müüa kasvava metsa raieõigust või tellida raietööd ja vajavad abi raielankide piiritlemisel. Meie gps-ga varustatud spetsialist leiab vajalikud eraldused looduses üles ja tähistab raielangid märkelintidega.

 

  • Kluppimine. Täpse metsa mahu teada saamiseks kas raieõiguse müügi- või mingil muul eesmärgil, klupitakse puistu osaliselt või ülepinnaliselt. Vastav metsaosa tähistatakse looduses, klupitakse kõik puud ja mõõdetakse valikuliselt puude kõrgusi. Seejärel arvutatakse vastava tarkvaraga puude maht.