[01.01.2013]

Käesolevaga teavitame Teid, et OÜ Metsabüroo muudab seoses elukalliduse jätkuva suurenemisega metsainventeerimise ja metsamajanduskavade koostamise hinnakirja. Kuna metsaomanike poolt tellitavad metsakorraldustööd paiknevad sageli hajali ja on väikesepindalalised, siis kaasnevad väli­töödega suured transpordikulud. Võrreldes 2010. aasta detsembriga on bensiini 95 hind suurenenud 22,2 %. Viimaste aastate elukalliduse suurenemine on olnud keskmiselt 4-5 % aastas ja sama suurt elukalliduse tõusu ennustatakse ka 2013. aastaks. OÜ Metsabüroo metsakorraldustööde hinnakiri püsib aga muutumatuna 2011. a jaanuarist. Kuigi iga konkreetse maaüksuse hinnamuutus on erinev, siis võrreldes varem kehtinud hindadega suureneb tööde maksumus kaalutud keskmisena 6,3 %.

OÜ Metsabüroo metsainventeerimise ja metsamajanduskavade koostamise hinnakiri on pindala põhine- mida suurem on maaüksuse metsamaa pindala, seda odavam on ühe hektari metsamaa kohta tööde maksumus. Meie kodulehel www. metsabyroo.ee asub hinnakalkulaator, mille abil saab igale maaüksusele arvutada tööde maksumuse. Samas on suuremahuliste ühes piirkonnas tellitavate tööde puhul võimalik ka paindlik hinnaläbirääkimine