[03.03.2014]

Keskkonnaagentuuri metsaosakonna andmetel kanti 2013. aastal  Riiklikusse Metsaregistrisse erametsade inventeerimise andmeid 7720 kinnistu kohta  metsamaa pindalaga  85 355 ha, millest Metsabüroo OÜ inventeerituid  oli 2359 kinnistut metsamaa pindalaga 27 677 ha. Seega moodustas Metsabüroo OÜ osa metsaregistrisse kantud kinnistute arvust 30,6% ja metsamaa pindalast  32,4% 2013. aastal registrisse kantud mahust. Kõikidele registrisse kantud kinnistule koostas Metsabüroo ka metsamajanduskava.

Kui 2013. aastal erametsakinnistute Metsaregistrisse kandmisel tehti negatiivsed otsused  ca 11 % -le ( 851 kinnistut) esitatud taotlustest, siis Metsabüroo OÜ esitatud taotlustest tehti negatiivne otsus  vaid 5 % esitatud taotlustest (130 kinnistut).

Metsabüroo OÜ metsakorraldajad on keskmiselt suurimate töömahtudega metsakorraldajad Eestis.

2013. aastal oli Metsabüroo OÜ metsakorraldajatest ühel taksaatoril aastane metsaregistrisse kantud maht üle 3000 ha (3239 ha), viiel 2000…3000 ha ja kolmel 1000…2000 ha.

Lisaks Metsaregistris registreeritud metsaandmetele teeb Metsabüroo  veel hulganisti selliste maatükkide  metsade hindamisi ja ülevaatamisi, mida Metsaregistrisse ei esitata.