[02.06.14]

Metsabüroole on esimese firmana väljastatud 24. mail 2004. a. metsakorraldustööde tegevusluba  nr 1. Seni kehtiva korra kohaselt on tegevusluba viieaastase kehtivusega ja seda tuleb seejärel uuesti pikendada. Kümne tegevusaasta jooksul oleme kasvanud suurima töömahuga usaldusväärseks erametsade metsakorraldajaks ja metsamajanduskavade koostajaks. Oleme edukalt läbinud tegevusloa pikendamise protseduuri ja Keskkonnaagentuuri direktori käskkirjaga 20. mai 2014. a nr 1.1-1/25 on Metsabüroo metsakorraldustööde tegevusluba pikendatud järgmiseks viieks aastaks.