[30.05.14]

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse poolt väljakuulutatud riigihankel Tihemetsa metskonna metsainventeerimiseks ja majanduskava koostamiseks osutus edukaks Metsabüroo pakkumine. Tihemetsa metskond majandab ca 5000 ha Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas olevaid riigimetsi. Seni kehtiv Tihemetsa metskonna majanduskava on koostatud 2004. aastal vahetult enne 2005. a jaanuaritormi, oma jälje jättis ka 2013. a detsembritorm, kuid metskond on suurt tähelepanu pööranud klassikalise sanitaarraie tegemisele ja nii on valdav osa tormikahjustatud puidust koristatud. Metskonna andmetel raiuti möödunud raiehooajal 12 000 tm tormimurdu.

Metsainventeerimise välitööd on alanud ja mai lõpuks on inventeeritud ca 10 % metsadest. Tavapärasest Metsabüroo töömaast – erametsadest – on metskonna metsade metsakorraldus oluliselt erinev, metsad paiknevad kompaktselt ja juurdepääs on parem. Eraldiste piiritlemisel on suur abi ka värsketest 2013. a suve aerofotodest. Ka metsad ise on erineva iseloomuga, kui erametsades on palju lehtpuuenamusega puistuid, siis Tihemetsas on ca 80 % okaspuupuistuid, millest paljud on rajatud kultuuridena. Levinud on mustika ja jänese-kapsamustika kasvukohatüübid.

Uus majanduskava peab valmis olema juba aasta lõpuks, nii võib Tihemetsa metsas sattuda mitme erineva metsakorraldaja jalajälgedele ja käekirjale.