Hinnakalkulaator

Esita kava tellimus elektrooniliselt

Metsainventeerimiseks, inventeerimisandmete kandmiseks metsaregistrisse ja metsa-majandamiskava koostamiseks saada Metsabüroole avaldus e-kirjaga: info@metsabyroo.ee või tavapostiga: Järvevana tee 9, 11314 Tallinn. Avalduses näita ära:

  • kinnistu nimi
  • kinnistu andmed (katastriüksuse number(id), kinnistu number
  • kinnistu asukoht: maakond, vald
  • omaniku ja tellija nimi
  • omaniku ja tellija kontaktandmed: telefon, e-post, postiaadress
  • tööde valmise võimalik tähtaeg
  • muu informatsioon, mida soovite täpsustada

Alati võib küsida lisa kõnetraadil 61 090 61

Teie soovi korral saadame Teile konkreetse hinnapakkumise !

Peale metsainventeerimise välitöid ja andmete sisestamisest andmebaasi, saadame Teile arve. Arve tasumise järel esitame inventeerimisandmed kandmiseks Metsaregistrisse. Peale Metsaregistrisse kande tegemist anname üle, saadame lihtkirjana või tähitult (kokkuleppel omanikuga) Teile köidetud Metsamajandamiskava.“